Intresseanmälan, leverans av fjärrvärme

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Den nya fjärrvärmelagen (2008:263) avser att stärka konsumentskyddet. Lagtexten finns att hämta här.

För att kunna bli fjärrvärmekund krävs att din fastighet befinner sig inom ett befintligt fjärrvärmenät. En eventuell anslutning kan endast ske till ett vattenburet värmesystem. Fjärrvärmen luktar inte, låter inte och är dessutom både miljövänlig och driftsäker! Våra effektiva värmeverk i Hedemora och Säter ser till att du får en säker värmekälla, skonsam mot både människor, djur, vatten och grönska som andas och lever i vår natur!

Intresseanmälan är kostnadsfri och du binder dig inte till något.