Anmälan/ansökan Installation av värmepump

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Till ansökan bifogas: Situationsplan visande anläggningens läge (borrhål, slangar), samt närliggande vattentäkter.
Avgift: 723 kronor