Anmälan uppehåll i hämtning av kärlavfall/slam

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Information

Enligt Hedemora kommuns föreskrifter om avfallshantering gäller följande:

Uppehåll i hämtning kärlavfall

31 § Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.

Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för fritidshus.

Uppehåll gäller i max tre år.

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.

Uppehåll i hämtning av slam

38 § Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.

Uppehåll gäller i max tre år.

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds.