Anmälan om kompostering av hushållsavfall på den egna fastigheten

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

För att kunna genomföra denna anmälan ska du bifoga en karta som visar kompostens läge på fastigheten.

Om du tänker anmäla kompostering i en hemmagjord behållare måste du även bifoga en ritning!

Kompostering av förmultningsbart köksavfall
Enligt föreskrifter om avfallshantering för Hedemora kommun, får man kompostera hushållsavfall på den egna fastigheten under förutsättning att komposteringen sker i skadedjursäker behållare och på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Exempel på komposterbart hushållsavfall
Till komposterbart hushållsavfall hör t.ex. matrester, frukt- och grönsaksrester, äggskal, kaffefilter med sump, skaldjursskal och ofärgat hushållspapper.

Skadedjursäker behållare
För att en behållare ska vara skadedjursäker krävs att hål eller springor i behållaren inte är större än 5 millimeter.

Isolerade behållare
För att varmkompostering ska kunna nyttjas under hela året, ska komposteringsbehållaren vara isolerad. Mikroorganismer tål 2-70 grader, men dock inte under 0.

Avgift för handläggning av anmälan
För handläggning av anmälan tar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ut en avgift som är fastställd av Kommunfullmäktige.