Beställning mätningstjänster och kartprodukter

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Mätning utförs med modern teknik
Med modern mätutrustning inom den senaste tekniken erbjuder vi:


  • utstakning av byggnader

  • kontrollmätning av byggnader efter färdigställande

  • inmätning av detaljer, som underlag för kartframställning

  • förrättningsmätning i samarbete med Lantmäteriet

  • inmätning av all slags ledningar

  • inmätning för projektering


Kartprodukter
Specialkartor, digitala eller i pappersformat med olika innehåll och storlek, kan tas fram.