Anmäl eller avanmäl specialkost

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Anmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du anmäla specialkost pga medicinska skäl, men också anmäla behov av anpassad kost dvs vegetarisk kost, blod- och inälvsfri samt fläskfri kost.

Avanmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du också avanmäla pågående specialkost om barnet/eleven inte längre har behov.

Information
Läs denna information innan du fyller i ditt intyg om specialkost. Du kan ge värdefull information så att vi inte ändrar maten mer än vad som behövs.

Laktosintolerans hos små barn
Laktosintolerans är extremt ovanligt hos barn under fem-sex år (enl Läkartidningen 31 januari 2012). Om ett barn har problem med magen är det därför troligare att det beror på något annat än laktosintolerans. Om misstanke finns att barnet reagerar på mjölk är det viktigt att söka vård för att få besvären utredda och få rätt diagnos och inte på egen hand börja med laktosreducerad kost. Det man ofta tror är laktosintolerans kan vara en mjölkproteinallergi eller annan medicinsk orsak, t.ex. en obehandlad glutenintolerans.

Hur mycket laktos klarar barnet/eleven av att äta?
Laktosintolerans är inte en sjukdom, en stor del av världens befolkning har en nedsatt förmåga att bryta ner laktos. De flesta laktosintoleranta klarar av att få i sig ca 5-10 g laktos/dag jämt fördelat under dagen. En viss nedbrytning av laktos verkar vara bra för tjocktarmen (enl Läkartidningen 31 januari 2012). Om barnet/eleven klarar av att äta vanlig mat men behöver laktosfri mjölk till maten uppger du det i ditt intyg som följer. Om även laktosfri mat behövs så uppger du det i intyget.