Anmäl eller avanmäl specialkost - Personal

Anmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du anmäla specialkost pga medicinska skäl, men också anmäla behov av anpassad kost dvs vegetarisk kost, blod- och inälvsfri samt fläskfri kost.

Avanmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du också avanmäla pågående specialkost om du inte längre har behov.

Information
Tänk på att fylla i ditt intyg om specialkost noggrannt. Du kan ge värdefull information så att vi inte ändrar maten mer än vad som behövs.