Anmäl eller avanmäl specialkost - Personal

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Anmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du anmäla specialkost pga medicinska skäl, men också anmäla behov av anpassad kost dvs vegetarisk kost, blod- och inälvsfri samt fläskfri kost.

Avanmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du också avanmäla pågående specialkost om du inte längre har behov.

Information
Tänk på att fylla i ditt intyg om specialkost noggrannt. Du kan ge värdefull information så att vi inte ändrar maten mer än vad som behövs.