Anmäl eller avanmäl specialkost - Personal

Anmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du anmäla specialkost pga medicinska skäl, men också anmäla behov av anpassad kost dvs vegetarisk kost, blod- och inälvsfri samt fläskfri kost.

Avanmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du också avanmäla pågående specialkost om du inte längre har behov.

Information
Läs denna information innan du fyller i ditt intyg om specialkost. Du kan ge värdefull information så att vi inte ändrar maten mer än vad som behövs. När du anmält specialkost och sedan blir sjuk alt är ledig bör det meddelas till köket före kl 08.00. Detta för att undvika att specialkost tillagas och slängs. Kökets kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida, www.hedemora.se. Vid ändrade förhållanden ansvarar du för att meddela köket. Du kan sedan behöva skicka in en ny uppdaterad anmälan om specialkost.