Anmälan till överförmyndaren

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 §.

Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan görs via denna e-tjänst. Syftet med anmälan är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan ställföreträdare föreligger.

Läkarintyg och social utredning (om inte sådana uppgifter lämnats i läkarintyget) skall lämnas som bilagor till denna anmälan.

Blankett för läkarintyg (Socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida.

Social utredning utfärdas av befattningshavare inom socialtjänsten eller sjukvården.